Over Zinvolle Zorg – Cisca Peters

Over Cisca

Als eerste ben ik vrouw, echtgenote, moeder en grootmoeder van prachtige kleinkinderen. Rijk met hen en nog eens extra bonuskinderen en kleinkinderen.

Mijn ervaringen als verpleegkundige heb ik jaren lang ingezet in het EMC (voorheen Dijkzigt)  in Rotterdam, nu al 18 jaar als verpleegkundig consulent voor mensen met spierziekten met vooral ALS en MD patiënten. Mijn expertise wordt vooral gevraagd op de gesprekken rondom het levenseinde. Daarnaast heb ik als consulent euthanasie (gedurende 8 jaar) expertise opgebouwd bij het expertisecentrum euthanasie (voorheen de levenseindekliniek) in het ondersteunen van artsen en specialisten in het onderzoeken van een euthanasie verzoek.

Als verpleegkundige bij bovenstaande organisatie heb ik samen met artsen heel veel verhalen van mensen mogen horen die worstelen met een euthanasie verzoek en ben ik als geestelijk verzorger gevraagd bij jongeren en volwassen die worstelen met het afscheid nemen en existentiële vragen.

Daarnaast werk ik als pastor (voorheen jeugdpastor) binnen de vrijzinnige kerken (www.vrijzinnig.nl) en ontwikkel daar samen met anderen mooie ontmoetingen en lezingen. Ook werk ik al 20 jaar als geestelijk verzorger in mijn eigen praktijk – Zinvolle Zorg –  als begeleider op het gebied van rouw en verlies bij gezinnen, jongeren en volwassen.

Samen met mijn collega’s heb ik een centrum opgericht voor levensvragen, zoals die nu overal landelijk draaien en veel mensen kan helpen in de palliatieve zorg.

Mijn visie

Rouw is geen ziekte, maar onderdeel van het leven. Uit eigen ervaring en uit de mooie verhalen van mensen, jong en oud heb ik geleerd dat rouwen zijn eigen tijd en kleur mag hebben. Er bestaat geen protocol in de wijze hoe je om kunt gaan met een gebroken hart, een pijnlijk verlies, maar er zijn wel stapjes die wij allemaal maken, ieder in zijn eigen tempo en tijd.

Eigenwijs zijn is een gave en humor is een eerste vorm van troost.

In mijn eigen leven vol verlies en in het werken met ernstig zieke mensen ontstaat een meelopen en meedragen van de last die soms echt ondraaglijk is.

Daar lichtpuntjes in vinden samen, is een uitdaging maar met een uitkomst die de moeite waard is.